เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์

  • Call : 02-946-1000

ต้อนรับหน้าร้อนกับเมนูแห่งความสดชื่น ซื้อ 1 ฟรี 1 ได้แก่
🍹มะม่วงปั่น
🍧ระกำลอยแก้ว
🍧ลูกตาลลอยแก้ว
🍧กระท้อนลอยแก้ว
👉เริ่มวันนี้ถึง 31 มีนาคม61

📌หมายเหตุ
* สามารถเลือกประเภทขนมและเครื่องดื่มได้ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
* ขนมและเครื่องดื่มที่ฟรีจะต้องมีราคาเท่ากับหรือน้อยกว่าขนมและเครื่องดื่มที่ซื้อ