เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์

  • Call : 02-946-1000
  • TH/ EN

1.สนามบินดอนเมือง เทอร์มินอล 2 ชั้น 4 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 05.00-21.00 เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์ 05.00-21.00น โทร. 084-088-3739

2.สนามบินดอนเมือง เทอร์มินอล 2 ชั้น 1 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 07.00-22.00 เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์ 07.00-22.00น

3.สนามบินอุดรธานี

ซีนีเลสเซอร์ ออชาร์ด ( ประเทศสิงคโปร์ ) เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00-22.00 เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์ 11.00-22.00
โทร.(+65) 67360971

NUH ( สถานีรถไฟ Kent Ridge สายสีเหลือง ประเทศสิงคโปร์ ) เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00-22.00 เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์ 11.00-22.00
โทร.(+65)63346023

คาลังเวฟสเตเดียม ( สถานีรถไฟ Stadium สายสีเหลือง ประเทศสิงคโปร์ )
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00-22.00 เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์ 11.00-22.00 โทร.(+65)67027344

สาขา โพนต้อง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 07.00-21.00 เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์ 07.00-21.00
โทร.(+856) 20-7718-7685

สาขา ไซทานี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 07.00-21.00 เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์ 07.00-21.00
โทร.(+856) 20-5470-1891