เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์

  • Call : 02-946-1000 LINE@YENTAFO

🍜 เมนูเครื่องดื่ม

อัญชันลิ้นจี่มะนาว
Butterfly Pea-Lychee and Lime Juice

น้ำกระท้อน
Santol Juice

น้ำลำไย
Longan Juice

น้ำมะม่วงปั่น
Mango Smoothie

ชารางจืด
Herbal Tea

แมงโก้โฟลท
Mango Float

นำ้ตะไคร้ออร์แกนิค
Organic Lemongrass Tea

น้ำมะตูม
Bael Fruit Tea

น้ำระกำ
Sa-la Juice