เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์

  • Call : 02-946-1000 LINE@YENTAFO

Central Rattanathibet – 4th Floor (SF Cinema City)

  • Open Monday-Friday. 10.30 am.-22.00 pm.
  • Saturdays-Sundays. 10.00 am.-22.00 pm.
  • Tel. 084-088-3746