เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์

  • Call : 02-946-1000 LINE@YENTAFO

PTT Gas Station - Pharam 2 – km. 12.5 (outbound)

  • Open Monday-Friday. 07.00 am.-21.00 pm.
  • Saturdays-Sundays. 07.00 am-21.00 pm.
  • โทร 083-907-1287