เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์

  • Call : Tel:02-946-1000
21ก.ค.
2017
0

โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2560

เนื่องจากทางร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง โดยอ.มัลลิการ์ ได้รับรางวัล มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นประจำปี 2559 (Best Franchise Standard 2016)  ทางกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ จึง ได้พาคณะผู้ประกอบการแฟรนไชส์ภายใต้โครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2560 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์ สาขา Central Westgate ในวันที่ 20 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประกอบธุรกิจกว่า 80 รายให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชม โดยมีคุณชมพลอย หลีระพันธ์ กรรมการบริหารของบริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด ให้การต้อนรับและอธิบายความเป็นมาและวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัท

No Comments

Give a Reply