เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์

  • Call : Tel:02-946-1000

🍜 Baverages

Mango Smoothie

น้ำกระท้อน
Santol Juice

แมงโก้โฟลท
Mango Float

ชารางจืด
Herbal Tea

น้ำลำไย
Longan Juice

นำ้ตะไคร้ออร์แกนิค
Organic Lemongrass Tea

น้ำมะตูม
Bael Fruit Tea

น้ำระกำ
Sa-la Juice