เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์

 • Call : Tel:02-946-1000

จุดเริ่มต้นของธุรกิจแฟรนไชส์

ด้วยเอกลักษณ์และรสชาติที่โดดเด่นของร้านที่มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ และเครื่องทรง ถึง 10 ชนิด ที่คัดคุณภาพมาอย่างพิถีพิถัน เสิร์ฟมากับชามตราไก่ใบโต จึงเป็นที่มาของสโลแกนร้าน “เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์” ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงโดยอ.มัลลิการ์ได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดี จนปัจจุบันมีร้านให้บริการมากกว่า 30 สาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากเมนูเย็นตาโฟเครื่องทรงแล้วทางร้านยังมีเมนูอาหารไทยและขนมหวานไทยไว้ให้บริการมากมายเช่น ข้าวซี่โครงหมูอบ ข้าวห่อหมกขนมถ้วย ข้าวมัสมั่นไก่-เนื้อ ข้าวคั่วกลิ้งซี่โครงอ่อน หมี่กะทิ ก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูอบ ผัดไทยไดเอ็ท ขนมจีนแกงเขียวหวาน กล้วยบวดชี ข้าวเหนียวกะทิถั่วดำ ฟักทองแกงบวด ขนมถ้วยโบราณ ฯลฯ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย ส่วนวัตถุดิบที่นำมาใช้ทางเราได้คัดสรรแต่ที่มีคุณภาพ และนำมาผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและได้รับรองมาตรฐาน GMP จากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและประสบการณ์การบริหารแบรนด์มามากกว่า 20 ปี ทางร้านมีความพร้อมในการขยายธุรกิจระบบแฟรนไชส์อย่างมืออาชีพ พร้อมทีมงานสนับสนุนและให้คำปรึกษาในทุกๆด้าน

แฟรนไชส์เย็นตาโฟ,ธุรกิจSME,เปิดร้านเย็นตาโฟ,แฟรนไชส์

สิทธิที่ได้รับในการสมัครแฟรนไชส์

1. เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการใช้ชื่อ-เครื่องหมายการค้า ร้าน เย็นตาโฟเครื่องทรงในการดำเนินธุรกิจ ตลอดระยะเวลาแฟรนไชส์
2. การก่อสร้างร้าน สิทธิ์ในการใช้แบบการก่อสร้างตามมาตรฐาน ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง
3. ระบบ POS เพื่อให้สะดวกในการบริหารธุรกิจให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
4. การฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยจะฝึกอบรมทางด้านการขาย การให้บริการลูกค้า การทำอาหาร การจัดการร้านให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง บริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด มีศูนย์ฝึกอบรมให้ได้ลองปฏิบัติงาน สถานที่จริง ใช้เวลาในการฝึกประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ก่อนการเปิด ร้าน ทางร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงจะส่งทีมงานเข้าไป Set up หน้าร้าน เพื่อให้แฟรนไชส์สามารถเปิดร้านได้อย่างราบรื่น
5. การให้คำปรึกษา บริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด ได้จัดเตรียม ทีมงานไว้คอยให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ
6. คู่มือการปฏิบัติงาน บริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด ได้จัด เตรียมคู่มือการปฏิบัติงานให้ทางแฟรนไชส์ซี เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด
7. การตรวจร้าน​บริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด จะส่ง Auditor เข้าไปตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาหน้าร้านเพื่อให้ถูกต้อง ตามที่มาตรฐานกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร (Franchise)

• เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีบุคคลต้อง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อทำสัญญา เมื่อได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากบริษัท มัลลิการ์แฟรนไชส์ จำกัด)
• ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน
• ผู้สมัครสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารร้านได้
• ผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ มาตรฐานของ ระบบแฟรนไชส์ อย่างเคร่งครัด
• ผู้สมัครมีใจรักในการประกอบธุรกิจ
• ผู้สมัครสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการร้านให้ได้ ตามมาตรฐานที่บริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด กำหนด
• มีใจรักในงานบริการ (Service Mind) และมุ่งเน้นลูกค้า
• ผู้สมัครจะต้องมีความพร้อมเรื่องบุคลากร เพื่อรองรับการบริหารงานร้าน
• มีทัศนคติที่ดีและมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบแฟรนไชส์

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบตามที่ใบสมัครกำหนด และส่งกลับมาที่ bd@mallika.co.th
2. บริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด จะดำเนินการคัดเลือกทำเลที่ เหมาะสม โดยจัดส่งทีมงานออกประเมิน และวิเคราะห์สถานที​
– ค่าใช้จ่ายสำหรับการสำรวจพื้นที่ขึ้นอยู่กับระยะทางจริง่ ** ผู้ลงทุน ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าเช่าพื้นที่ ขนาดพื้นที่แนะนำ ​​
– ขนาดพื้นที่ ในสถานีบริการน้ำมัน 80 – 100 ตร.ม. ​​
– ขนาดพื้นที่ ในศูนย์การค้า 80 – 150 ตร.ม. ​​
3. แจ้งผลการประเมินพื้นที่ไปยังผู้สมัคร หากผลการประเมิน “ผ่าน” บริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด จะขอนัดสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ ของบริษัท ​​
4. ภายหลังการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ บริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด จะแจ้งผลการอนุมัติให้สิทธิดำเนินการร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงให้ ทราบอีกครั้ง ภายในเวลา 14 วัน ​​
5. หากผลการประเมิน “ผ่าน” บริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด จะนัด ผู้ลงทุนเข้ามาลงนามสัญญาแฟรนไชส์พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 6. เริ่มดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเปิดร้าน : ออกแบบ ก่อสร้าง ฝึกอบรม
หมายเหตุ : ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทำสัญญาจองพื้นที่ จนกว่าจะได้รับการอนุมัติให้ สิทธิดำเนินการร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง ทั้งนี้หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามที่ กำหนด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจองพื้นที่นั้นๆ

ขนาดพื้นที่สำหรับ ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง

 • Self-Service 80-100 ตร.ม.
 • Full Service 80-150 ตร.ม.

งานระบบสาธารณูปโภค

 • ไฟ: 100 amp 3 phase
 • ท่อน้ำ: 1 นิ้ว (4 หรือ 6 หุล)
 • ท่อน้ำทิ้ง: 4 นิ้ว

ค่าก่อสร้างร้าน และค่าตกแต่งร้าน

 • ค่าสร้างส่วนครัว stainless (ใช้พื้นที่ 35-40%) 50,000 บาท ต่อ ตร.ม.
 • ค่าสร้างร้าน/ตกแต่ง 16,000 บาท ต่อ ตร.ม.

ค่าอุปกรณ์เปิดร้าน (รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า)

 • 500,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเปิดร้าน และอายุสัญญา

 • ค่าธรรมเนียมเปิดร้าน 600,000 บาท
  (หมายรวมถึง ค่า Set up ร้าน, ค่าฝึกอบรมเตรียมพร้อมการเปิดร้าน, ค่า On the Job Training, ค่าสำรวจพื้นที่)
 • อายุสัญญา 6 ปี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่า Royalty Fee 4% ของรายได้ต่อเดือน
 • ค่า Marketing Fee 2% ของรายได้ต่อเดือน