เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์

  • Call : Tel:02-946-1000

Bakery

ขนมปังสังขยากะทิสด
Pandan Coconut Custard Buns

ขนมปังสังขยากะทิสด
Pandan Coconut Custard Buns

ขนมปังสังขยากะทิสด
Pandan Coconut Custard Buns

ขนมปังสังขยากะทิสด
Pandan Coconut Custard Buns

ขนมปังสังขยากะทิสด
Pandan Coconut Custard Buns

ขนมปังสังขยากะทิสด
Pandan Coconut Custard Buns