เย็นตาโฟสัญชาติไทย ทันสมัยอย่างอนุรักษ์

  • Call : Tel:02-946-1000

MENU

อาหารเช้า

F1 ข้าวต้มกุ๊ยๆ

Rice Porridge with Side Dishes Set

210.-

F2 โจ๊กหมูสับ (ไข่เค็ม/ไข่ลวก)

Rice Congee with Minced Pork Balls (Salted Egg / Soft Boiled Egg)

210.-

F3 ข้าวต้มกุ้ง / หมูสับ

Shrimp / Minced Pork Rice Soup (Salted Egg / Soft Boiled Egg)

130/115.-

F4 ขนมปังมันม่วงนึ่งสังขยา
ใบเตยกะทิสด

Shrimp / Minced Pork Rice Soup (Salted Egg / Soft Boiled Egg)

45.-

F5 ชุดปาท่องโก๋-สังขยาใบเตยกะทิสด+น้ำเต้าหู้

(*เฉพาะชุดปาท่องโก๋ - สังขยาใบเตยอย่างเดียว 45.-)

Patonggo with Pandan Coconut Custard + Soy Milk

(*Patonggo with Pandan Coconut Custard 45.-)

65.-